Wspieranie | Przedsiębiorstwo | Aktualności | Termine | Links                                                

Deutsch

Polnisch

Wspieranie gospodarki
Euroregion Szprewa-Nysa-Bóbr – transgraniczne kommunalne wspieranie gospodarki

Celem przestrzeni gospodarczej platformy internetowej Euroregionu Szprewa-Nysa-Bóbr są informacje, przezwyciężanie uprzedzeń i budowanie zaufania.

W drodze do Europy bez granic należy dostrzec szanse pełnej zaufania współpracy oraz z niej korzystania.

Nastał czas na regionalną transgraniczną i gospodarczą kooperację i współpracę. Polskie i niemieckie instytucje wspierające gospodarkę i działające w tym regionie są centralnymi adresami kontaktowymi w celu wspierania gospodarczej kooperacji i współpracy transgranicznej.

Poprzez działanie platformy w internecie:

Informujemy o gospodarce regionu i wskazujemy na dużą ilość linków prowadzących do źródeł informacji wspierających Państwa działalność oraz cele przedsiębiorczości (również  transgraniczne).

Zorientujcie się Państwo sami!

Podgląd wydrukuPoczątek strony

Platforma kooperacyjna regionu gospodarczego Spree – Neiße - Bober
Download: Platforma (.pdf)
Podgląd wydrukuPoczątek strony
Szukaj
Informacje teleadresowe o firmie
Kontakt
3XCMS
Euroregion Szprewa-Nysa-Bóbr
Źary
Spremberg